Rapporten woning door een bouwkundige keurder

Rapporten woning door een bouwkundige keurderRapporten woning door een bouwkundige keurder

Bij een bouwaanvraag voor een verbouwing horen de volgende rapporten c.q. gegevens:

 • Bij verandering van gebruik van de ruimte(n) moet op de tekening of in een bijlage worden aangegeven wat het gebruik van de ruimte(n) gaat worden. Als een garage bijvoorbeeld keuken gaat worden, betekent dit een verandering van het gebruik van berging naar verblijfsgebied volgens een bouwkundig inspecteur.
 • Ventilatieberekening;
 • Constructierapport bij aanpassingen bouwkundige constructie;
 • Berekening lichthoeveelheid bij andere indeling ruimten of bij verandering van gebruik of lichtinval en berekening energieprestatienormering, een berekening van de energiebehoefte, isolatie-eigenschappen en type verwarming. Uiteindelijk worden al deze aspecten meegenomen in een berekening die een bepaalde norm oplevert. Deze norm moet minimaal voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit;
 • Akoestisch rapport, verandering van het gebruik naar verblijfsgebied moet ook worden getoetst aan akoestische aspecten. Wanneer een slaapkamer aan een drukke weg-zijde wordt gesitueerd, moet door middel van een akoestische berekening worden aangetoond dat dit is toegestaan volgens het Bouwbesluit. En zo ja, welke geluidwerende maatregelen toegepast gaan worden volgens bouwkundige keuring Amsterdam.

Rapporten woning door een bouwkundige keurder

Bij een bouwaanvraag voor een aan-, op- en bijbouw horen de volgende rapporten c.q. gegevens:

 • Bodemonderzoekrapport;
 • Constructierapport;
 • Berekening Bouwbesluit;
 • Berekening energieprestatienormering;
 • Akoestisch rapport bij geluidsgevoelige situaties en verblijfsgebieden;
 • Kwaliteitsverklaringen nieuwe of onbekende materialen.

Bij een bouwaanvraag voor een nieuwe woning horen de volgende rapporten c.q. gegevens:

 • Sonderingsonderzoek en -rapport;
 • Constructierapport;
 • Geluidgevelbelasting bij geluidsgevoelige locaties;
 • Berekening binnengeluidsniveau bij geluidsgevoelige locaties;
 • Inbraakbeveiliging;
 • Brandveiligheidseisen;
 • Verkennend bodemonderzoekrapport;
 • Eventueel bodemsaneringsrapport (bij gebleken vervuiling);
 • Kwaliteitsverklaringen onbekende materialen;
 • Berekening energieprestatienormering;
 • Berekeningen Bouwbesluit (lichtinval, ventilatie, verblijfsgebied).

Rapporten woning door een bouwkundige keurder

Bij een bouwaanvraag voor een nieuw bedrijfsgebouw horen de volgende rapporten c.q. gegevens:

 • Sonderingsonderzoek en -rapport;
 • Constructierapport;
 • Verkennend bodemonderzoekrapport;
 • Eventueel bodemsaneringsrapport (bij gebleken vervuiling);
 • Kwaliteitsverklaringen onbekende materialen;
 • Berekening energieprestatienormering;
 • Geluidgevelbelasting bij geluidsgevoelige locaties als een kantoor- of woonruimte aanwezig is;
 • Berekening binnengeluidsniveau bij gevoelige locaties als de geluidsgevelbelasting meer bedraagt dan 50 dB(A);
 • Ontwaakbeveiliging;
 • Eisen brandveiligheid en opstelplaatsen;