Keuze conserveringssysteem

Bij de keuze van het conserveringssysteem moet allereerst worden vastgesteld welke mate van bescherming nodig is. Vervolgens kan het beschermende systeem worden gekozen evenals de frequentie en de aard van het onderhoud. Er bestaan diverse beschermingssystemen voor staalconstructies. Deze vallen in twee hoofdgroepen uiteeen: verfsystemen en metallieke deklagen.

Milieu
Iedereen die bij een project betrokken is en daarvoor verantwoordelijkheid draagt – van ontwerper en opdrachtgever tot bestekschrijver en aannemer – is wettelijk verplicht het werk zo uit te voeren dat de gezondheid en de veiligheid van anderen niet in gevaar komt. Dit betekent onder meer dat de ontwerper bij de vormgeving (bereikbaarheid en mogelijkheid van het afschermen van constructie) en de aannemer bij de keuze van de corrosiewerende producten (coatings, kunststoffen, passiveerlagen) rekening moeten houden met alle wettelijke richtlijnen over het milieu, de veiligheid en de arbeidsomstandigheden. De steeds strengere milieueisen aan het oppervlaktewater, lucht en grond verplichten tot afdoende maatregelen om diffusie verspreiding te verhinderen en de uitstoot van oplosmiddelen uit de verf te beperken. Daarnaast moeten de stoffen die bij onderhoud vrijkomen, zoals het met verfresten en zware metalen verontreinigde straalgrit, worden ingezameld en afgevoerd.
NPR 7452 – de Nederlandse ‘vertaling’ van NEN-ISO-ISO 12944 – houdt al gedeeltelijk rekening met deze ontwikkelingen. Lood-, chromaat- en teerhoudende verven werden (en worden in sommige landen nog steeds) het meest gebruikt. Dit komt vanwege hun uitstekende corrosiewerende eigenschappen en de lage prijs (een belangrijk argument bij nieuwbouw). In sommige landen is het gebruik van dergelijke verven echter verboden; in ons land gebeurt dit naar verwachting ook. Daarbij ontstaat het probleem: wat te doen met de vele vierkante meters staaloppervlak die in het verleden met dit soort verven zijn geconserveerd en die nu onderhouden moeten worden. De zorgeloosheid – en het geluk – van de ontwerper en van de aannemer die hun constructie destijds goedkoop konden opleveren, is nu het probleem van de eigenaar en van de onderhoudsman geworden.

Copyright: Bouwkundige keuring Utrecht