Daglichtinval bij een bouwtechnische keuring

Daglichtinval bij een bouwtechnische keuring

De eisen voor verblijfsgebieden, ruimten waar mensen meerdere uren per dag verblijven, zijn het zwaarst. Voor een woonkamer is minimaal 10 procent aan raamopeningenoppervlak vereist; voor een toiletruimte is geen daglichtinval vereist.

In het algemeen moeten verblijfsgebieden altijd een minimale daglichttoetreding van 1 0 procent van het vloeroppervlak hebben, en bij dakoverstekken zelfs meer. De daglichttoetreding mag ook plaatsvinden via matte glazen bouwstenen of solartubes. In solartubes wordt het licht via een transparante facetkap op het dak en een spiegelkanaal naar binnen geleid.

Daglichtinval bij een bouwtechnische keuring

Voor verkeersruimten, zoals gangen en trappen, gelden geen minimale daglichteisen, behalve als ze onderdeel zijn van een verblijfsgebied. Ook voor bergingen, garages en bergzolders gelden geen daglichteisen.

Voor kantoor- en werkruimten gelden in het algemeen dezelfde eisen als voor standaard verblijfsgebieden. De daarin verblijvende mensen moeten wel naar buiten kunnen kijken. De Arbowetgeving kan in bepaalde gevallen hogere of lagere eisen stellen.Daglichtinval bij een bouwtechnische keuring

Ventilatiehoeveelheden per ruimte of gebruik

Bij ventilatie wordt meer gekeken naar hoe een ruimte wordt gebruikt. Hoe meer mensen, installaties die zuurstof nodig hebben of luchtvervuilende oorzaken in een ruimte aanwezig zijn, des te meer moet er worden geventileerd. De eis voor een toiletruimte is minimaal 6 dm3/s; de eis voor een verblijfsgebied, zoals een woonkamer, is in het algemeen minimaal 0,9 dm3/per m2/s luchttoevoer. Voor garages en cv-ruimten gelden hogere ventilatienormen. Voor ruimten waarin veel mensen verblijven, zoals schoollokalen, vergaderruimten en kantines, is de eis minimaal 1,2 dm3/per m2/s. Op werkplekken wordt gekeken naar het aantal mensen dat daar maximaal aanwezig kan zijn.

De ventilatie kan via een natuurlijke methode gerealiseerd worden met ventilatieroosters en

-kanalen of kieren onder deuren. Door de hoge EPW- (energieprestatie woningbouw) of EPU (energieprestatie utiliteitsbouw) norm worden echter steeds meer mechanische systemen toegepast met terugwinning van warmte uit de uitgaande lucht.

Daglichtinval bij een bouwtechnische keuring

Sommige ruimten die veel verse lucht nodig hebben, zoals theaterzalen, bioscopen, beurshallen en stallen, kunnen alleen mechanisch worden geventileerd. Natuurlijke ventilatiemethoden laten hier te weinig lucht door om aan de eisen te kunnen voldoen. Ventilatoren in de mechanische installaties kunnen de luchthoeveelheden in meervoud naar binnen of buiten transporteren en langs warmteterugwinningsystemen leiden. Ook airconditioning speelt een belangrijke rol. Airconditioning wordt veel gecombineerd met een mechanisch ventilatiesysteem.

In de ventilatieberekeningen moet worden aangegeven hoe en met welke hoeveelheden en systemen de lucht door het gebouw en de separate ruimten wordt getransporteerd.