Relative Content

Staal

Keuze conserveringssysteem

Bij de keuze van het conserveringssysteem moet allereerst worden vastgesteld welke mate van bescherming nodig is. Vervolgens kan het beschermende systeem worden gekozen evenals de frequentie en de aard van het onderhoud. Er bestaan diverse beschermingssystemen voor staalconstructies. Deze vallen in twee hoofdgroepen uiteeen: verfsystemen en metallieke deklagen. Milieu Iedereen die bij een project betrokken […]

Voorbehandeling 2

Reinheid NEN-EN-ISO 8501-1 onderscheidt ook verschillende reinheidsgraden, die zowel de reinigingsmethode als de mate van reinheid aangeven. De reinigingsmethode wordt met twee letters aangeduid: St – met de hand of machinaal reinigen (handontroesten); Sa – reinigen door middel van stralen; FI – Vlamreinigen; Be – beitsen. De mate van reiniheid wordt aangegeven met een cijfer […]

Voorbehandeling

De mate van bescherming en de duurzaamheid van de coating hangen sterk af van de voorbehandeling van het te beschermen staaloppervlak. In de praktijk blijkt dit meer problemen op te leveren dan de zorgvuldigheid waarmee de coating wordt aangebracht. De staalhandel kan constructiestaal leveren dat is voorbehandeld en al een verfprimer heeft. De primer vormt […]

Agressiviteit van de omgeving

Agressiviteit van de omgeving Er zijn drie verschillende omgevingen waarin een staalconstructie kan corroderen: lucht: atmosferische corrosie; grond: ondergrondse corrosie; water; corrosie in het water. Atmosferische corrosie Bovengrondse constructies – denk aan hallen, verdiepingsgebouwen, woningen en bruggen – zijn onderhevig aan atmosferische corrosie. Het klimaat heeft een grote invloed op de snelheid waarmee constructiestaal corrodeert […]

Onderhoudsbewust ontwerpen

Onderhoudsbewust ontwerpen Om de mate van bescherming vast te stellen het beschermende systeem te kiezen en de frequentie en aard van het onderhoud te bepalen, moet rekening worden gehouden met een aantal factoren: agressiviteit van de omgeving (macroklimaat); gewenste levensduur; materiaalkeuze; vormgeving (profielkeuze en detaillering); bereikbaarheid; inspecteerbaarheid. Copyright: Bouwkundige keuring Amsterdam

Conservering en onderhoud

Conservering en onderhoud Elk bouwmateriaal verweert onder invloed van zijn omgeving. Constructiestaal corrodeert doordat het metaal reageert met zuurstof en water. Hierbij ontstaat een niet-afsluitende poreuze roestlaag op het staaloppervlak. Om die reden gaat de corrosie van staal onverminderd door. Daarom moet constructiestaal in veel gevallen worden beschermd tegen corrosie, omdat anders de sterkte van […]

Bestek

Bestek Een bestek dient met name om de voor het werk noodzakelijke inlichtingen te verschaffen. Het bestaat, naast een nauwkeurige beschrijving van het werk, uit een opsomming van voor het werk geldende administratieve en technische voorwaarden. Maar ook de manier waarop eisen aan kwaliteit en uitvoering in het bestek zijn beschreven is van grote invloed […]

Europese voorschriften

Europese voorschriften Naast de Nederlandse voorschriften bestaan er ook Europese voorschriften. Vergelijkbaar met de Nederlandse richtlijnen zijn de Europese ‘recommendations’. De ‘recommendations’ op het gebied van staalconstructies worden in het algemeen uitgegeven door de ECCS (European Convention for Constructional Steelwork). Vergelijkbaar met de Nederlandse normen (NEN) zijn de Europese normen (EN), die in Nederland worden […]

Nederlandse voorschriften

Nederlandse voorschriften Om draagconstructies te beoordelen zijn de eisen van belang die het Bouwbesluit stelt aan de constructieve veiligheid en bruikbaarheid. Voor bepalingsmethoden waarmee de vereiste prestaties kunnen worden aangetoond, verwijst het Bouwbesluit direct naar artikelen in NEN-normen. Andere artikelen en NEN-normen, waarnaar niet direct wordt verwezen, worden aangestuurd door verwijzingen binnen de normen. De […]

Bouwbesluit

Bouwbesluit Het Bouwbesluit, officieel getiteld ‘houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, enerziezuinigheid en milieu’ is een Algemene Maatregel van Bestuur. De laatste versie is op 1 januari 2003 van kracht geworden en op 1 september 2005 gewijzigd. Het Bouwbesluit omvat alle bouwkundige eisen […]