Bouwbesluit

In vijf hoofdstukken (hoofdstuk 2 tot en met 6) worden de beoordelingsaspecten nader uitgewerkt in afdelingen. Hoofdstuk 2 Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid bevat bijvoorbeeld een afdeling Algemene sterkte van de bouwconstructie.

ledere afdeling bestaat uit een aantal paragrafen (nieuwbouw — bestaand). Elke paragraaf is op dezelfde manier opgebouwd: het eerste lid geeft de functionele eis en het tweede lid koppelt de prestatie-eisen aan bepaalde gebruiksfuncties. Daarna volgen de prestatie-eisen. ledere paragraaf bestaat weer uit een aantal artikelen.

Hoofdstuk 1 van het Bouwbesluit bevat algemene bepalingen en hoofdstuk 7 overgangsen slotbepalingen.

Beoordelingsaspecten Bouwbesluit 2003

Hoofdstuk 2 Voorschriften ult het oogpunt van velligheid

  • constructieve veiligheid: voldoende sterkte en stabiliteit;
  • gebruiksveiligheid: ongevallen in gebouw zoveel mogelijk voorkomen;
  • brandveiligheid: beperken van brandgevaarlijke situaties, ontwikkeling en uitbreiding van brand en ontstaan en verspreiding van rook; gebouw veilig kunnen ontvluchten, redding bij brand en ongevallen in gebouw zoveel mogelijk voorkomen;
  • sociale veiligheid: tegengaan van onbevoegd binnendringen van kwaadwillende personen in woongebouwen.

Hoofdstuk 3 Voorschriften uit het oogpunt van gezondheid

  • schadelijke en hinderlijke invloeden: beperken van vocht- en geluidsoverlast;
  • schadelijke en hinderlijke stoffen: afvoeren van hemelwater, afvalwater en fecalien, verversen van binnenlucht in besloten ruimten, toevoeren van Iucht en afvoeren van rook ten behoeve van de verbranding van verbrandingstoestellen, toepassen van schadelijke materialen beperken en binnendringen van uit de grond afkomstige schadelijke stoffen of straling in het gebouw tegengaan;
  • schadelijk of hinderlijk gedierte: zoveel mogelijk voorkomen dat ratten en muizen in een gebouw, of in of onder de constructie van een gebouw kunnen doordringen;
  • daglicht en uitzicht: zorgen voor de toetreding van voldoende daglicht en dat de in het gebouw aanwezige personen naar buiten kunnen kijken.

Hoofdstuk 4 Voorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid

  • toegankelijkheid: zorgen voor toegangsmogelijkheid voor rolstoelgebruikers, en eisen aan vrije doorgang van deuren en gangen en voor rolstoelgebruikers noodzakelijke voorzieningen, zoals liften en hellingbanen;

• ruimten en opstelplaatsen: eisen aan ruimten die met apparatuur worden ingericht, zoals verblijfs-, toilet- en badruimten, buitenbergingen, Iiftschachten, wasruimten en stookruimten, en eisen aan opstelplaatsen voor stook-, kook- en warmwatertoestel en wasapparatuur enzovoort

Copyright: Bouwkundige keuring Arnhem