Belangrijke begrippen in Bouwbesluit 2003 en bouwkeuringen

Belangrijke begrippen in Bouwbesluit 2003 en bouwkeuringen

Belangrijke begrippen in Bouwbesluit 2003 door bouwkundige keuring Amsterdam

In het Bouwbesluit worden een aantal belangrijke begrippen genoemd.

Verblijfsruimte

Een verblijfsruimte is een besloten ruimte die bestemd is voor het verblijven van mensen. Een verblijfsruimte Iigt altijd in een verblijfsgebied. Een verblijfsruimte is onder andere een kamer, keuken en kantoorruimte. Hiervoor gelden de volgende minimumafmetingen: vloeroppervlakte minimaal 5 m2, breedte minimaal 1,80 m en hoogte boven het vloeroppervlak minimaal 2,60 m.

Belangrijke begrippen in Bouwbesluit 2003 en bouwkeuringen

Verblijfsgebied

Een verblijfsgebied is een besloten ruimte die bestaat uit een of meer met elkaar in verbinding staande, op dezelfde bouwlaag gelegen verkeersruimten en andere afzonderlijke ruimten anders dan een toilet- of badruimte, gemeenschappelijke verkeersruimte of technische ruimte. In een verblijfsgebied vinden activiteiten plaats die te maken hebben met de functie van het gebouw, zoals slapen, koken en eten. De oppervlakte van het verblijfsgebied is volgens de voorschriften in het Bouwbesluit 55 procent van de gebruiksoppervlakte van het gebouw met een minimum van 24 m2. Het verblijfsgebied moet een oppervlakte hebben van ten minste 5 m2 waarvan de breedte ten minste 1,80 men de hoogte minimaal 2,60 m is. Een verblijfsgebied moet vanaf de toegang van de woning bereikbaar zijn zonder dat een bad-, berg-, technische of toiIetrumte betreden hoeft te worden.

Een technische ruimte is een besloten ruimte bestemd voor de plaatsing van de voor het functioneren van een gebouw noodzakelijke apparatuur, zoals centrale verwarming, luchtbehandeling en Iiftmachineruimte. Ook een meterkast is een technische ruimte.

Gebruiksoppervlakte

De gebruiksoppervlakte is een oppervlaktemaatstaf die aangeeft welk deel van een gebouw in beginsel geschikt is voor het beoogde gebruik van het gebouw. Deze maatstaf verandert alleen als het gebouw wordt vergroot. De gebruiksoppervlakte, het juiste aantal m2, wordt bepaald volgens de NEN 2580. .

Verkeersruimte

Een verkeersruimte is de ruimte van een bouwwerk bestemd voor het bereiken van een andere, van het bouwwerk deel uitmakende, ruimte. Hieronder wordt onder andere verstaan een gang, hal of overloop.

Belangrijke begrippen in Bouwbesluit 2003 en bouwkeuringen

Bouwverordening

In 1965 verscheen de eerste uitgave van de Model Bouwverordening 1962.

De Woningwet 1962 trad in 1965 in werking. Op grond van artikel 8 van deze wet is de gemeenteraad verplicht een bouwverordening vast te stellen die met de wet in overeenstemming is. De onderwerpen zijn als volgt samen te vatten:

 • gebruik bouwwerken;
 • slopen bouwwerken;
 • overdraagbaarheid vergunningen;
 • handhaving;
 • gebruik terreinen en erven;
 • tegengaan bouwen op verontreinigde grond;
 • onbewoonbaarverklaring;
 • indienen aanvraag voor woonvergunning en (opnieuw) ingebruikneming;
 • uitvoering bouw- en sloopwerkzaamheden;
 • handhaving;
 • stilleggen bouw;
 • stedenbouwkundige voorschriften;
 • indienen aanvraag voor het verkrijgen van een sloopvergunningsamenstelling;
 • inrichting en werkwijze welslandscommissie of over de rol en functie van de rijksbouwmeester;
 • rooilijnen of plaatsing bouwwerken ten opzichte van elkaar;
 • brandveiligheidinstallaties;
 • aansluiting op nutsvoorzieningen;
 • controle door gemeente tijdens bouw.

Veel gemeenten maken bij het vaststellen van de bouwverordening gebruik van de Modelbouwverordening (MBV) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De Modelbouwverordening is een adviesdocument. Het dient als voorbeeld (model) waarop gemeenten hun eigen bouwverordeningen kunnen baseren, zodat landelijk een eenheid ontstaat voor deze regelgeving. De Modelbouwverordening heeft geen rechtskracht. De gemeentelijke bouwverordening die door de gemeenteraad wordt vastgesteld, heeft dat wel.

Copy right: Bouwkundige keuring Den Haag