Verdiepingbouw

Verdiepingbouw
Voor de verdiepingbouw zijn alle uitdagingen die SBR noemt relevant. Met staalskeletbouw is dubbel grondgebruik bijvoorbeeld uitstekend mogelijk. Van het grootste belang is om het energieverbruik in de gebruiksperiode te beperken. De volgende projecten leveren behalve aan ‘intensivering ruimtegebruik’ tevens een positieve bijdrage aan alle items: kantoorgebouw Kennemerplein in Haarlem en het kantoorverzamelgebouw Columbus op Schiphol.
In de initiatiefase heeft de opdrachtgever van kantoorgebouw Kennemerplein er voor gezkozen het gebouw zo te ontwerpen dat de draagconstructie lang kan worden gebruikt. Om een flexibele indeelbarheid mogelijk te maken is een skeletvormige draagconstructie toegepast met een voorgehangen gevel en stalen stabiliteitsverbanden. Door voor een skelet te kiezen kan de technische en esthetische functionaliteit van het gebouw in de loop van de tijd worden aangepast. Om het energieverbruik van kantoren te beperken is het noodzakelijk om geen fossiele brandstoffen op de stoken om ‘kou’ op de wekken. Aangezien in de huidige kantoren reeds bij een buitentemperatuur van 10 graden Celcius een warmteoverschot optreedt, is dit geen eenvoudige opgave.
De belangrijkste maatregelen om het energieverbruik van kantoorgebouwen te reduceren zijn optimaal gebruik te maken van daglichttoetreding en de inzet van energiezuinige apparatuur. Hiermee wordt voorkomen, dat overtollige energie op de werkplek wordt geproduceerd. Bij het gebouw aan het Kennemerplein zijn beide middelen ingezet. Voor goede daglichttoetreding is in de gevel naast de zichtstrook ook een hoge lichtstrook gemaakt. Hierdoor valt het daglicht dieper in de kantoorruimtes. Voorts is er naar gestreefd om bij de beheersing van het binnenklimaat zoveel mogelijk gebruik te maken van het warmteaccumulerend vermogen van de draagconstructie. Om dit te bereiken is een open plafond toegepast. Dankzij deze maatregelen om de koellast te eperken is een koelinstallatie niet nodig. Bij kantoorverzamelgebouw Kennemerplein zijn ook voorzieningen getroffen om het gebruik van water te beperken en is actieve zonne-energie toegepast.

Kantoorverzamelgebouw Columbus op Schiphol is omgeven door start- en landingsbanen en bulderende vliegtuigen. Dit project laat zien dat ‘grondstofzuinig bouwen’ ook mogelik is op locaties met een hoge geluidbelasting. De opdrachtgeven van Columbus wilde de gebruikers van het gebouw de positieve aspecten van de locatie, zoals de landende en opstijgende vliegtuigen, te laten ervaren. Door de gevel van een tweede huid van enkel glas te voorzien, bleek het mogelijk om toch een transparent gebouw te maken.
De door de extra huid ontstane serres leveren ook een bijdrage aan de klimaathuishouding. De serres maken het mogelijk het gebouw op een natuurlijke wijze te ventileren en tijdens de zomermaanden de warmte van de zon buiten te houden. De constructive van het gebouw bestaat ui een staalskelet met betonnen kernen die de horizontale belastingen afvoeren. De gevel is opgebouwd uit houtskeletbouw-elementen.

Copyright: Bouwkundige keuring Hilversum