Verbinden in staal

Verbinden in staal: Bij de vroegste gietijzeren constructies zijn de verbindingen nog ontleend aan de houtbouw:de Iron Bridge uit 1779 Izie afb. 1.1) met z’n zwaluwstaartverbindingen is hiervan een goed voorbeeld. Tegenwoordig beschikt de ontwerper gelukkig over een grote verscheidenheid aan verbindingen voOrstaalconstructies. Het is niet mogelijk om alle mogelijke varianten hier te bespreken; dat is ook niet nodig. Het verkrijgen van inzicht is immers het belangrijkste. Met dat inzicht is een keuze te maken uit de typen Ve’bindingen. Vervolgens is het ontwerp van de verbinding (schetsmatig) te maken.

Verbinden in staal

Bij verbindingen in draagconstructies is, op een enkele uitzonderingen na, de bouwfysica niet van belang. Bij verbindingen in de afbouw daarentegen is dat wel het geval. Verbindingen in draagconstructies moeten voldoen aan het mechanische gedrag waar bij het ontwerp vanuit is gegaan, zie ook hoofdstuk 5 (Constructiedelen). Daarbij moeten de uitgangpunten worden gerespecteerd die gelden voor het detailleren van staalconstructies.

Verbinden in staal

In hoofdstuk 9 (Brandveiligheid) is besproken op welke wjze de brandveiligheid van een constructie kan worden beoordeeld. Het gedrag van een verbinding onder brandomstandigheden is daarbij van belang. De brandwerendheid van een verbinding is, net zoals bij constructiedelen, te beoordelen aan de verhouding tussen het staaloppervlak en de staalinhoud van de delen die onderdeel zijn van de verbinding. De brandwerendheid van een verbinding is dus te verhogen door meer staal toe te voegen. In deze paragraaf worden eerst kort de mechanische karakteristieken van verbindingen uitgelegd. Hierna worden, ter illustratie, enkele verbindingen besproken die in de praktijk zijn toegepast bij woningen hallen, verdiepinggebouwen en bruggen. Tot slot is er een overzicht van veel voorkomende verbindingen.

Mechanisch gedrag van verbindingen

Het doel van een verbinding is om de bewegingsvrijheid van de te verbinden delen te beperken. Een constructiedeel heeft in een driedimensionale ruimte maximaal zes vrijheidsgraden, namelijk drie translaties en drie rotaties (afb. 11.13). Een verbinding beperkt altijd minimaal eOn vrijheidsgraad. Zo is van een eenvoudige ‘plank over de sloot.

 

Copyright: Bouwkunde online