Sonderingsrapport voor een NHG bouwkundige keuring

Sonderingsrapport voor een NHG bouwkundige keuring

Sonderen brengt de bodemgesteldheid in kaart wat betreft samenstelling en draagkracht. Een conus-vormige sonde wordt met een snelheid van 2 cm/s de grond ingedrukt. Met deze sonde wordt de weerstand, wrijving en waterspanning gemeten, waardoor een goed beeld van de bodemstructuur wordt verkregen. Belangrijk voor het bouwen is het bepalen waar en hoe diep de dragende grondlaag zit. Meestal is dit een stevig zandpakket, maar ook een andere bodem kan voldoen.Sonderingsrapport voor een NHG bouwkundige keuring

Sonderingsrapport voor een NHG bouwkundige keuring

De gegevens van de sondering zijn vooral belangrijk voor de constructeur. Hiermee kan hij berekenen hoe lang de heipalen moeten zijn, hoeveel er nodig zijn en waar ze bijvoorbeeld moeten komen. Hetzelfde geldt voor de funderingselementen. De constructeur maakt ook een berekening als hij niet zeker weet of de basis van een fundering in orde is. In een gebied waarin direct op het zand gebouwd kan worden, is het toch raadzaam de draagkracht van de bodem met een sonde te laten testen. Immers, het is niet bekend of er in het verleden een zandlaag een keer is omgewoeld, een sloot heeft gelegen of het zandpakket te dun is. Ook als het zandpakket op een zachte tussen laag, zoals veen, ligt of ondermijnd is door grondwaterstromen, kan een verzakking van een bouwwerk worden voorkomen door goed te sonderen en funderen.

Sonderingsrapport voor een NHG bouwkundige keuring

Bij een aanvraag om bouwvergunning voor woningen, grotere schuren en bedrijfsgebouwen is een sonderingsonderzoek raadzaam en in veel gevallen zelfs verplicht. Bij een aanvraag voor een bouwvergunning voor bouwwerken met meerdere bouwlagen en bij het gebruik van kolommen die de krachten van de bouwkundige constructie naar de bodem afvoeren, is een sonderingsonderzoek verplicht. bij vergunningvrije bouwwerken is sonderen niet verplicht, maar bij twijfel wel raadzaam