Rijk en planologische kernbeslisslngen

De minister van VROM stelt nota’s, zogenaamde planologische kernbeslissingen (pkb’s), p, die globaal de uitgangspunten bevatten of de verdeling van de ruimte in Nederland. In deze nota’s wordt de mening van de regering over bepaalde zaken gegeven, met als doel de standpunten van de centrale overheid kenbaar te maken aan provincies en gemeenten. Provincies en gemeenten bepalen echter hun eigen beleid.

Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX)

Een voorbeeld van een planologische kernbeslissing is de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) ult 1993. Hierin werden uitbreidingsgebieden aangewezen ten behoeve van massale nieuwbouw aan de rand van grote steden. Deze uitbreidingsgebieden worden ook wel Vinex-wijken of Vinex-locaties genoemd. Het doel van de uitbreidingen is het bouwen van meer woningen,omdat er tegenwoordig minder mensen per huishouden zijn dan vroeger. Bij de ontwikkeling van Vinex-locaties wordt aandacht besteed aan de kwaliteit van de woonomgeving: duurzaam bouwen en hoogwaardig openbaar vervoer zijn kernbegrippen bij Vinex-locaties.

Tussen 1995 en 2005 zijn 635.00 woningen gebouwd. Meestal worden per locatie tenminste 5000 nieuwe woningen gebouwd. Een markant voorbeeld is het project Leidse Rijn bij Utrecht, de grootste Vinex-locatie van Nederland, met een oppervlakte van circa 6 x 9 km, een gepland aantal van 100000 inwoners en 40.000 arbeidsplaatsen. Deze locatie ligt ten westen van de oude stad Utrecht en de snelweg A2.