Relatieschema

Relatieschema
In de verschillende bouwfasen kunnen verschillende partijen betrokken zijn. Dit is ook afhankelijk van welke aanbestedingsvorm of prijsvorming er plaats vindt. Indien bijvoorbeeld de prijsvorming plaatsvindt door een aanbesteding dan wordt de aannemer bij de bouw betrokken vanaf de prijsvormingsfase.

De aannemer kan ook eerder bij ontwikkeling van de bouw betrokken worden, bijvoorbeeld als de aannemer gevraagd wordt voor een bouwteam of wanneer de totale ontwikkeling opgedragen wordt aan de aannemer.

Dan spreken we van een geïntegreerde contractvorm, bijvoorbeeld turnkey, design en construct.

Copyright: Bouwkundige keuring Amsterdam