Ontwerpen van brandveilige gebouwen

De brandveiligheid van een gebouw wordt bepaald door zeel veel factoren. Het materiaalgebruik, het type en het gebruik van het gebouw bepalen de hoeveelheid en aard van de brandbare materialen en daarmee de brand- en rookontwikkeling. Bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen, in samenhang afgestemd op de specifieke situatie, alsmede het beheer en onderhoud bepalen in hoeverre een gebouw brandveilig is.

Ontwerpen volgens brandveiligheidsconcepten
Bij het traditionele, bouwkundige Ā brandveiligheidsconcept ligt de nadruk op bouwkundige maatregelen, zoals compartimentering en brandwerende bekleding.
Andere brandveiligheidsconcepten zijn gebaseerd op automatische melding en automatisch blussen. Met deze alternatieve concepten, die meer en meer worden toegepast, kan een hoog brandveiligheidsniveau worden bereikt. Dat geldt ook bij gebruik van onbekleed staal of van staal met een geringe bouwkundige bescherming.
Het Bouwbesluit is gebaseerd op bouwkundige eisen (brandbaarheid en rookproductie van materialen, compartimentering en brandwerendheid van (scheidings)constructies). Indien men de brandveiligheid wil verzorgen via installatietechnische maatregelen, moet een beroep worden gedaan op het gelijkwaardigheidsbeginsel. De gelijkwaardingheid moet door de indiener van de bouwaanvraag worden aangetoond.

Copyright: Bouwkundige keuring Zaandam