Nederlandse voorschriften

Nederlandse voorschriften
Om draagconstructies te beoordelen zijn de eisen van belang die het Bouwbesluit stelt aan de constructieve veiligheid en bruikbaarheid. Voor bepalingsmethoden waarmee de vereiste prestaties kunnen worden aangetoond, verwijst het Bouwbesluit direct naar artikelen in NEN-normen. Andere artikelen en NEN-normen, waarnaar niet direct wordt verwezen, worden aangestuurd door verwijzingen binnen de normen. De huidige normen op het gebied van bouwconstructies dateren uit 1990 en heten ook wel TGB’s (Technische Grondslagen voor Bouwconstructies).

De NEN 670x-serie, waaronder NEN 6700 en NEN 6702, vormt de basis voor alle bouwconstructies. NEN 6700 geeft op fundamenteel niveau de eisen met betrekking tot veiligheid en bruikbaarheid waaraan alle bouwconstructies moeten voldoen, ongeacht het materiaal waarvan ze zijn vervaardigd. In NEN 6702 zijn deze fundamentele eisen verder uitgewerkt voor het bepalen van de belastingen, belastingcombinaties en toelaatbare vervormingen.

De NEN 67xx-serie bevat een aantal materiaalgebonden TGB’s, waaronder de rekenregels en toetsingsregels voor bouwconstructies uitgevoerd in een specifiek constructiemateriaal.

Het derde cijfer in de NEN-nummering geeft aan om welk materiaal het gaat (aluminium, staal, beton, hout, baksteen, enzovoort).
De TGB’s op het gebied van staalconstructies worden aangeduid met NEN 677x. In NEN 6770 staan de algemene basiseisen en basisrekenregels voor overwegend statisch belaste staalconstructies. De daarop volgende NEN-nummers hebben betrekking op specifieke onderwerpen. Voor staalconstructies zijn dat NEN 6771 (stabiliteit), NEN 6772 (verbindingen), NEN 6773 (koudgewalste profielen) en NEN 6774 (staalkwaliteit).

Naast normen bestaan er in Nederland ook richtlijnen, waarin rekenregels en controleregels zijn opgenomen. Deze richtlijnen worden niet direct aangewezen door het Bouwbesluit. Wanneer een ontwerper gebruik maakt van deze richtlijnen, moet de controle van een staalconstructie aan de eisen uit het Bouwbesluit altijd plaatsvinden op basis van gelijkwaardigheidbeginsel.
Richtlijnen op het gebied van staalbeton constructies worden bijvoorbeeld uitgegeven in samenwerking met het Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving (CUR).

Copyright: Bouwkundige keuring Amsterdam