Meten milieubelasting

Meten milieubelasting
De stand van de wetenschap is nog niet toereikend om voor afzonderlijke bouwopgaven pasklare duurzame oplossingen te geven. De beste voorhanden manier om inzicht te verkrijgen in de milieubelasting van een bouwproject, is de levenscyclusanalase.
Hierbij worden op grond van een programma van eisen diverse alternatieven voor een bouwproject ontwikkeld en vervolgens vergeleken. Omdat een gebouw een complex geheel is van vele onderdelen (zoals draagconstructie, gevels en vensters), moet van elk afzonderlijk onderdeel het milieuprofiel bekend zijn. Hier komt beknopt ter sprake hoe een LCA wordt opgesteld en op welke wijze de overhead regelgeving ontwikkelt om de milieubelasting van een gebouw of bouwwerk te kunnen bepalen.
Copyright: Bouwkundige keuring Rotterdam