Keuze conserveringssyteem 2

Verfsystemen
De conservering van een staaloppervlak door een verfsysteem heeft als voornaamste functie:
– het verbeteren van de duurzaamheid van het constructiemateriaal door het corrosieproces te onderdrukken of te vertragen, bijvoorbeeld door de werking van actief roestwerende pigmenten in de verf (actieve corrosiewering);
– het van de omgeving isoleren van het staaloppervlak zodat dit niet in aanraking komt met stoffen die de corrosie initieren of versnellen, zoals vocht, zuurstof en chloriden (passieve corrosiewering).

Keuze
In de ontwerpfase moet rekening worden gehouden met de behandeling, transport en de montage van de staalconstructie. De ontwerper moet bijvoorbeeld nadenken over de methode van hijsen en, indien nodig, hijsogen aanbrengen.
Een aandachtspunt bij nieuwe staalconstructies zijn de beschadigingen van het verfsysteem die tijdens de transport- en montagewerkzaamheden kunnen ontstaan. Deze beschadigingen zijn het grootst bij de mechanisch zwakke ‘eencomponent’ verfsoorten zoals alkyd-, chloor-, rubber-, acrylaat- en vinylverf.
Daarom wordt geadviseerd om voor nieuwbouwprojecten bij voorkeur mechanisch sterkere ’tweecomponent’ verven, zoals epoxy en plyurethaan, te kiezen. De ‘eencomponent’ verfsoorten zijn wel zeer goed geschikt voor onderhoudswerk en binnenwerk.
De keuzeschema’s van NEN-EN-ISO 12944 (en NPR 7452) stellen de keuze van de verfsystemen afhankelijk van het klimaat en van de gewenste duurzaamheid. De duurzaamheid van de verfsystemen wordt daarbij in drie klassen uitgedrukt, namelijk: ‘laag’ (2-5 jaar), ‘middel’ (5-15 jaar) en ‘hoog’ (meer dan 15 jaar).

Bijzondere aandacht verdienen stalen constructiedelen die gedurende hun gehele referentieperiode (meestal vrijftig jaar) niet mogen falen. Denk daarbij aan constructiedelen in minder goed geventileerde en/of natte ruimten en aan minder robuuste stalen delen in spouwconstructies, zoals lateien. Voor deze delen lijkt het verstandig te kiezen voor overdimensioneren in combinatie met coatings van zeer goede kwaliteit. Dit geldt eveneens voor ondergrondse stalen constructies (buitenzijde van een tunnelwand, leidingen) met een zeer lange levensduurverwachting.
Bij de keuze voor een verfsysteem spelen ook de volgende overwegingen een rol:
– Het schilderen van een constructie met een levensduur korter dan 5 jaar in een weinig tot matig agressieve omgeving is niet zinvol. Zeker niet wanneer de esthetica geen rol van betekenis speelt.
– In luchtdicht afgesloten buisprofielen en in holle constructiedelen die volledig zijn afgesloten kan geen corrosie optreden. Het binnenoppervlak hoeft dan niet de worden beschermd. Bij goed afgesloten buizen die zo nu en dan worden opengemaakt krijgt het binnenoppervlak meestal een eenvoudige verflaag.
– Verfsystemen die in de ontwerpfase met veel zorg zijn gekozen, komen in de praktijk niet altijd tot hun recht. Dat is onder meer het geval bij goed geconserveerde delen die achteraf worden gewijzigd, wanneer andere disciplines moeten lassen of boren om hun onderdelen te kunnen bevestigen of wanneer tijdens transport veel beschadigingen aan de verflaag ontstaan. Voorzichtighid en een goede controle van de kwaliteit tijdens de bouw zijn daarom erg belangrijk.

Copyright: Bouwkundige keuring Utrecht