Keuze conserveringssysteem 3

Metallieke deklagen
De meest gebruikelijke metallieke deklagen zijn zink en aluminium.
De duurzaamheid van deze deklagen hangt onder meer af van de voorbereiding van de ondergrond, de manier waarop de beschermende laag wordt aangebracht en van de mate waarin de verschillende stappen van de productieprocedure controleerbaar zijn. Wanneer slechts een van deze aspecten niet in orde is, kan de duurzaamheid van de beschermlaag in gevaar komen.
Op dit punt heeft het industriele dompelverzinken een groot voordeel. Fouten door menselijk falen zijn bijna uitgesloten, verborgen fouten komen bij dit proces weinig voor, het resultaat is met het blote oog te controleren en de betrouwbaarheid van dompelverzinken is in het algemeen hoog.
Door de afname van de luchtvervuiling van de laatste jaren, met name van het SO2-gehalte, is de duurzaamheid van zinklagen aanzienlijk verbeterd. In de praktijk biedt een ongeverfde zinklaag van 0,08 mm in een weinig of matig agressief klimaat (C1-C3) voldoende bescherming voor een periode van minimaal 50 jaar. In de overige klimaten verdient het aanbeveling het zinkoppervlak te beschermen met een verflaag. De combinatie zink en verf heeft een gunstig synergetisch effect op de corrosiewering en vormt een zogeheten duplexsysteem.

Keuze
Een keuze op basis van kosten tussen schilderen en thermisch verzinken van een staaloppervlak is moeilijk vanwege de enorme diversiteit aan verfsystemen, de opbouw ervan en de verschillende soorten voorbehandeling van de ondergrond. Bij coatings hangt de hoogte van de kosten met name af van het (relatief) arbeidsintensieve voorbehandelen van het oppervlak en het aanbrengen van de verf. De kosten van de verfproducten wegen minder zwaar. Daarom nemen de conserveringskosten toe naarmate een constructie uit meerdere en dunnere delen bestaat (veel kleine profielen bijvoorbeeld). Bij het thermisch verzinken worden de kosten berekend op basis van het gewicht van het aangebrachte zink.
Bij verfsystemen is dit op basis van het bedekte oppervlak. In het algemeen stijgen de kosten (in euro’s per ton staal) van het verzinkproces naarmate het materiaal dunner is. Dunner materiaal heeft een groter oppervlak en neemt daardoor meer zink op. Wanneer de kosten voor verzinken echter worden berekend in euro’s per vierkante meter oppervlak dalen de kosten naarmate het materiaal dunner is. Dat komt, omdat in dat geval de loonkosten minder zwaar meetellen.

Copyright: Bouwkundige keuring Utrecht