In Woningwet geregelde onderwerpen

In Woningwet geregelde onderwerpen

Voorbeelden van onderwerpen die in de Woningwet zijn geregeld, zijn:

  • mogelijkheden tot het verplichten van het verbeteren van bestaande gebouwen;
  • aansluitvoorwaarden door representatieve organisaties van openbare nutsbedrijven, van andere instellingen of van door gemeenten opgestelde voorschriften waaraan moet worden voldaan om op het leidingnet te kunnen worden aangesloten;
  • eisen waaraan het Bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening moeten voldoen;
  • bouwvergunningsprocedure;
  • subsidieregeling voor de woningbouw;
  • voorschriften omtrent het verbod om in normale gevallen te bouwen of te verbouwen zonder bouwvergunning

 

Copy right: Bouwkundige keuring Zaandam