Hallen

Hallen
Het rank geconstrueerde, geprefabriceerde, demontabele en verplaatsbare Crystal Palase is het bewijs dat stalen hallen de uitdagingen ‘langere gebruiksduur’, ‘recyclebare/herbruikbare constructies’ en ‘grondstofzuinige gebouwen’ al in de vorige eeuw aangingen. De hallen die architectenbureau Cepezed heeft ontworpen voor TPG Post borduren daarop voort. Door een gewijzigde bedrijfsvoering ontstaond bij TPG Port een behoefte aan hondertwintig distributiecentra. De wens was om alle gebuwen op basis van een constructief en bouwkundig concept te ontwerpen en uit te voeren.
De distributiecentra zijn gedetailleerd uitgewerkt, zodat de gebouwen zich laten monteren al seen goede zelfbouwkast. Dankzij deze aanpak is het gebouw, met uitzondering van de fundering, ook te decomponeren: stalen draagconstructie, dakplaten, gevelpanelen, kozijnen en binnenwandsystemen.

Copyright: Bouwkundige keuring Haarlem