Europese voorschriften

Europese voorschriften
Naast de Nederlandse voorschriften bestaan er ook Europese voorschriften. Vergelijkbaar met de Nederlandse richtlijnen zijn de Europese ‘recommendations’. De ‘recommendations’ op het gebied van staalconstructies worden in het algemeen uitgegeven door de ECCS (European Convention for Constructional Steelwork).
Vergelijkbaar met de Nederlandse normen (NEN) zijn de Europese normen (EN), die in Nederland worden uitgebracht als NEN-EN voor het toetsen en berekenen van bouwconstructies.
Hieraan vooraf zijn deze normen al beschikbaar voor commentaar en om ervaring op te doen als zogeheten voornorm (NEN-ENV). De Europese normen op heet gebied van bouwconstructies heten ook wel Eurocodes. Op het gebied van staalconstructies zijn met name Eurocode 3 en Eurocode 4 van belang.
Het is elk Europees land toegestaan een Eurocode van toepasing te verklaren in het betreffende land. In dat geval moet wel elk deel van de Eurocode zijn voorzien van een zogeheten Nationale Bijlage, waarin het gewenste veiligheidsniveau nader wordt aangeduid.
Omdat noch de Eurocode, noch de bijbehorende Nationale Bijlagen vanuit het Bouwbesluit worden aangestuurd (dat gebeurt in de toekomst wel), hebben Eurocodes in principe nu nog dezelfde status als Nederlandse richtlijnen. Dit betekent dat controle van een constructie met rekenregels uit de Eurocode uitsluitend kan worden goedgekeurd op basis van het gelijkwaardigheidbeginsel.

Copyright: Bouwkundige keuring Amsterdam