Draagconstructie

Draagconstructie
De functie van de draagconstructie van een bouwwerk is het opnemen en overdragen van belastingen. De vorm en het type van de verschillende constructiedelen worden in het algemeen bepaald op basis van constructieve, economische en esthetische criteria. De minimaal benodigde afmetingen of dimensies hangen voornamelijk af van de constructieve criteria. Deze criteria zijn te vertalen in eisen aan sterkte, stijfheid en stabiliteit. De gekozen dimensies van de constructiedelen moeten garanderen, dat de constructie gedurende zijn levensduur de dragende functie goed vervult.
Voor het dimensioneren van constructiedelen staan ontwerpregels ter beschikking. Deze ontwerpregels zijn een handig hulpmiddel bij het globaal bepalen van de benodigde dimensies. De voorschriften bevatten rekenregels voor het controleren dan wel het toetsen van sterkte, stijfheid en stabiliteit. Door het gebruik van deze voorschriften ontstaat uniformiteit bij de controle van de veiligheid en bruikbaarheid van bouwwerken. De voorschriften kunnen zijn opgenomen in normen, maar ook in richtlijnen. Voor een bouwwerk, dat in Nederland wordt gebouwd, kan gebruik worden gemaakt van Nederlandse of van Europese voorschriften.

Copyright: Bouwkundige keuring Amsterdam