Doelstellingen van brandveiligheid

De kans op brand en de mogelijke gevolgend hiervan (slachtoffers en schade) zijn redenen om tijdens het ontwerp van een bouwwerk aandacht te besteden aan brandveiligheid.
Beveiliging van gebouwen tegen brand heeft twee doelstellingen:
– het voorkomen van ongevallen;
– het beperken van directe en indirecte materiele schade.

In de meeste landen is de veiligheid van mens en dier, via de bouwregelgeving, een taak voor de overheid. Verzekeringsmaatschappijen richten zich meer op de materiele schade.

Copyright: Bouwkundige keuring Zaandam