Detailleren en verbinden

Staalconstructies bestaan vrijwel altijd uit afzonderlijke delen. Deze constructiedelen worden gemaakt door halffabrikaten, zoals profielen en platen, te bewerken en samen te stellen. Voor het detailleren zijn er een aantal regels die de ontwerper in acht moet nemen. met name de verbindingen spelen daarbij een belangrijke rol.

Detailleren
Bij een staalconstructie heeft de ontwerper alle vrijheid de constructie vorm te geven. De detaillering bepaalt hoe de constructie op basis van de halffabrikaten en bewerkingen is te produceren en hoe de constructie er uit komt te zien. Daarnaast heeft de detaillering invloed op de kosten van fabricage en montage en van de kosten van onderhoud.

Uitgangspunten
Een goede detaillering kan de kosten beperken. De ontwerper zet de uitgangspunten voor de detaillering in de bestekfase op papier. Met deze informatie kan het staalconstructiebedrijf een offerte maken voor de constructie en voor de fabricagetekeningen. Een detailtekening toont bijvoorbaald de afmetingen van de ophangconstructie van een vloer en laat zien hoe het geheel moet worden vormgegeven.
Bij het detailleren van een staalconstructie  gelden onder meer de volgende uitgangspunten:
– beperk het aantal verschillende details;
– houd rekening met de toleranties van de halffabrikaten;
– kies waar mogelijk voor een automatische wijze van fabriceren;
– maak gebruik van hoeklassen en beperk het lasvolume;
– kies per constructie een type bout;
– maak gebruik van platen met een gelijke dikte;
– zorg dat de constructie makkelijk is te monteren;
– voorkom dat op de constructie stof en water achterblijft.

Het is bijvoorbeeld ook van belang om bij het ontwerp rekening te houden met de courantheid van de diverse staalprofielen en met de beschikbare handelslengten. Ook moet de constructief ontwerper nagaan of de schematisering van de constructie voldoende overeenstemt met de uiteindelijke detaillering.
De constructie is uiteindelijk vaak een compromis tussen de partijen die ijveren voor de esthetische aantrekkelijkheid en de partijen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.
Het vinden van de beste oplossing is moeilijk, omdat soms niet bekend is welke gevolgen de keuze van een bepaalde detaillering heeft voor de kosten.

Copyright: Bouwkundige keuring Alkmaar