Detailleren 2

Beperk het aantal verschillende details
Hoe meer verschillende details een staalconstructie bevat, des te hoger de kostprijs wordt. Elk afwijkend onderdeel leidt namelijk tot extra tekenwerk en vraagt om aandacht bij de fabricage en de montage. Alleen bij onderdelen die bepald zijn voor het uiterlijk mogen onderdelen worden toegepast die maar een keer vorkomen. Het is af te raden om afwijkende details te ontwerpen om materiaal te besparen. Deze kostenbesparing weegt nit op tegen de extra arbeid die dan voor de fabricage en montage nodig zijn.

Houd rekening met de toleranties van de halffabrikaten
Tabellen met profielgegevens geven de theoretische afmetingen van walsprofielen. Maar staalprofielen kunnen een tolerantie hebben van maximaal enkele milimeters.
Met deze afwijking moet de ontwerper rekening houden wanneer met walsprofielen constructiedelen worden samengesteld. Hoeveel een profiel mag afwijken van de theoretische afmetingen ligt vast in normen. Soms, bijvoorbeeld bij de aansluiting van een gevel, is het verstandig een hogere nauwkeurigheid te eisen. Kleine toleranties (dus meer nauwkeurigheid) brengen echter hogere kosten met zich mee.
Verstijvingsschotten over de volledige hoogte van een profiel bijvoorbeeld zijn relatief duur. Vanwege de toegestane toleranties kost het namelijk veel moeite om de schotten passend te maken tussen de beide flenzen. Bovendien is een constructie met ‘halve schotten’ makkelijk te conserveren en er blijft minder stof en water achter. Volledige schotten zijn soms noodzakelijk om een grote kracht door een profiel te leiden. Dit komt met name voor bij raamwerken met meerdere beuken, bij Vierendeelliggers en ter plaatse van opleggingen. Passend gemaakt schotten zijn onder meer toegepast bij de bioscoop Pathe Arena in Amsterdam.

Kies waar mogelijk voor een automatische wijze van fabriceren.
Voor het zagen en boren wordt vaak gebruik gemaakt van een automatische zaag-boorstraat, waarmee snel en nauwkeurig staalprofielen op maat worden gemaakt. De fabricagekosten van constructiedelen die op een dergelijke automatische wijze worden gefabriceerd zijn veel lager.

Maak gebruik van hoeklassen en beperk het lasvolume
Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoeklassen en stompe lassen. Een belangrijk voordeel van hoeklassen is dat er geen voorbewerking van de laskant nodig is. Bij een stompe last moeten aan de samen te stellen delen vaak schuine kanten worden gemaakt. Dit is tijdrovend en kostbaar. Bovendien kunnen stompe lassen leiden tot vervormingen van de constructie. In plaatsconstructies zijn stompe lassen om constructieve redenen soms niet te vermijden, zoals bij de pyloon van de Erasmusbrug in Rotterdam. Ook kunnen er esthetische redenen zijn om stompe lassen toe te passen. Lassen aan staalconstructies wordt nog vaak met de hand gedaan. Daarom zijn de kosten van laswerk ongeveer evenredig met het lasvolume (dat is de inhoud van een lasnaad). Hoe kleiner het lasvolume, hoe lager de kosten. De hoeveelheid laswerk is te beperken door schotten achterwege te laten, door de  keeldoorsnede te beperken of door kettinglassen toe te passen.
Kettinglassen worden bijna uitsluitend toegepast bij tijdelijke constructies of bij permanente constructies die zijn blootgesteld aan een niet-agressieve omgeving. Niet-agressieve omgevingen zjn verwarmde binnenruimten en buitenklimaten in de corrosieklassen C1 en C2. Kettinglassen mogen niet worden toegepast bij verzinkte constructies.

Copyright: Bouwkundige keuring Den Haag