Constructierapport bij een bouwkundige keuring

Constructierapport bij een bouwkundige keuring

Een aanvraag voor een bouwvergunning waarbij een veranderde of nieuwe constructie wordt toegepast, moet volgens het Bouwbesluit worden aangetoond of de constructie voldoet aan de wettelijke eisen. Dit gebeurt in de praktijk door middel van constructieberekeningen en de bijbehorende specifieke constructietekeningen, die tegelijkertijd met de aanvraag voor een bouwvergunning worden ingediend Volgens NHG bouwkundige keuring Hilversum.

Een constructierapport mag ook later worden ingediend, maar wel voordat de bouwvergunning kan worden afgegeven. De gemeente heeft tijd nodig om de berekeningen en tekeningen te controleren, het constructierapport een integraal onderdeel van de bouwvergunning.Constructierapport bij een bouwkundige keuring

Bouwwerken zoals eenvoudige dakkapellen, kramen en kleine verbouwingen waarin niets of weinig aan de constructie veranderd zijn hiervan vrijgesteld. De gemeente kan bij twijfel alsnog een constructieberekening eisen.

Constructierapport bij een bouwkundige keuring

In een constructierapport worden de volgende onderdelen bepaald en berekend:

 • Bij toepassing van heipalen de plaats en soort funderingstype, plaats en afmetingen fundering en bij toepassing van beton de daarin komende wapening;
 • vloeren, daarin komende gaten en daarop komende wanden en andere belastingen;
 • opvang metselwerkonderbrekingen en opleggingen vloeren in en aan wanden;
 • staalconstructies;
 • houtconstructies;
 • dak;
 • wapeningen in betonconstructies;
 • dynamische belastingen, zoals van wind, sneeuw op het dak, regen, temperatuurverschillen en gevolgen van bewegingen op een constructie;
 • andere voorkomende gevallen.

  Constructierapport bij een bouwkundige keuring Akoestisch rapport

Een akoestische berekening is verplicht bij nieuwe bouwwerken waarin verblijfsgebieden worden gesitueerd aan een of meer geluidsgevoelige zijden of wanneer een ruimte wordt veranderd in een verblijfsgebied. Geluidsgevoelige zijden liggen bijvoorbeeld aan een drukke doorgaande weg, spoorlijn, industrieterrein of vliegveld. Een gebouw kan ook in een geluidzoneringgebied vallen. Denk hierbij aan een geluidhindercirkel van een industrieterrein of vliegveld. Verblijfsgebieden zijn ruimten waarin mensen meerdere uren per dag aanwezig zijn, zoals woonkamers, slaapkamers, kantoren en werkruimten. Bergingen, garages, schuren, opslagloodsen enzovoort, vallen hier niet onder.

Vergunningvrije bouwwerken hoeven niet aan de geluidscriteria te voldoen. De gemeente kan bij twijfel alsnog een akoestisch rapport eisen. Er zijn verschillende akoestische rapporten.

Berekening geluidgevelbelasting Bij de berekening van de geluidgevelbelasting wordt berekend hoeveel geluid in decibel (dB) op de buitenkant van de gevel en daken komt. Bij een geluidgevelbelasting lager dan 50 dB(A) is geen verdere procedure nodig. Bij een geluidgevelbelasting tussen 50 en 55 dB(A) kan via een vrijstellingsprocedure toch een vergunning worden afgegeven. Hiervoor is een berekening verplicht van het geluidsniveau aan de binnenzijde van het bouwwerk. Berekend wordt hoeveel geluid de buiten schil van het gebouw tegenhoudt. Ook moet worden aangegeven hoe extra geluidwerende voorzieningen toegepast gaan worden. Het geluidsniveau binnen moet in verblijfsgebieden gelijk of kleiner zijn dan 35 dB(A). Elke ruimte die een verblijfsgebied is, moet apart worden berekend. Het is daarom erg praktisch om slaapkamers, woonkamers en kantoren niet aan de geluidsgevoelige zijden van een gebouw te situeren.

Mogelijke geluidwerende voorzieningen zijn:

 • extra dubbel- of driedubbel glas;
 • geen normale ventilatieopeningen aan geluidskant;
 • toepassing geluidwerende ventilatieroosters of mechanische ventilatie;
 • extra dikke dakisolatie;
 • vloerisolatie wanneer in onder of boven gelegen ruimte veel geluid wordt geproduceerd, zoals in woningen boven horecavoorzieningen en gestapelde woningbouw.