Civiele constructies

Civiele constructies
De belangrijkste uitdaging voor de infrastructuur is het intensievere gebruik van de schaarse ruimte. Nu veroorzaakt het gebuik van infrastructuur nog geluidsoverlast en luchtvervuiling. Technologische innovaties zullen deze milieuoverlast terugdringen. Het is aan de ontwerpers van de gebouwde omgeving om het ruimtebelsag van infrastructuur te beperken. In staal zijn nog geen projecten uitgevoerd waarin geprobeerd wordt ruimtegebruik van infrastructuur te beperken. Er zijn wel een verkennende studies uitgevoerd naar de mogelijkheden van staal bij meerlaagse infrastructuur. Deze studies zijn geprojecteerd op het gedeelte tussen het Vaanplein en de Beneluxster van de A15 en op de ring bij Den Bosch. Het onderscheid met eerdere studies naar gestapelde infrastructuur zit in de grote hoogte waarop de bovenste weg ligt, de schaal van de constructive en de inpasbaarheid in het landschap.
Dat Nederland op het punt van intensivereing van het ruimtegebruik nog aan het begin staat van een ontwikkeling, blijft uit de situatie in Japan. Het normen- en waardenpatroon en de schaarste aan ruimte maken het daar bijvoorbeeld mogelijk dat infrastructuur en begraafplaatsen worden gecombineerd.
Copyright: Bouwkundige keuring Amersfoort