Relative Content

Bouwproces en regelgeving

Keuringen van het gebruik bouwwerken

Keuringen van het gebruik bouwwerken door Bouwkundige keuring Amstelveen Bepalingen met betrekking tot gebruik bouwwerken Zonder gebruiksvergunning mogen sommige gebouwen uit brandveiligheidsoverwegingen niet worden geexploiteerd. Stedenbouwkundige en welstandsvoorschriften Stedenbouwkundige voorschriften hebben betrekking op de aan te houden maximale bouwhoogte en de gevelrooilijnen. Welstandsvoorschriften worden niet gecontroleerd door de ambtenaren van Bouw- en woningtoezicht, maar door […]

Modelbouwverordening 1992 en bouwkeuringen

Modelbouwverordening 1992 en bouwkeuringen door Bouwkundige keuring Amersfoort Modelbouwverordening 1992 De Modelbouwverordening 1992 bestaat uit twaalf hoofdstukken en stelt algemene regels op. Hierna worden de belangrijkste bepalingen en voorschriften besproken volgens bouwkundige keuring Gebruiksbepalingen De gebruiksbepalingen verbieden onder andere dat gebouwen op een brandgevaarlijke manier worden gebruikt (met een apart vergunningstelsel voor bijeenkomstgebouwen, kamerverhuurbedrijven enzovoort). […]

Kostenbewaking

Voor het bouwbedrijf is het belangrijk om voor elk bouwwerk bij te houden of de begrote kosten overeenkomen met de werkelijke kosten. Men kan dat achteraf doen voor het totale bouwwerk, men spreek dan van nacalculatie. Voor grotere projecten en voor projecten met een repeterend karakter is het raadzaam om tijdens de bouwuitvoering inzicht te […]

Bouwuitvoering

De bouwplaats moet gezien worden als een tijdelijke productieplaats. Wanneer we de bouwplaats als productie plaats vergelijken met een fabriek of werkplaats zien we een groot aantal verschillen. Belangrijke verschillen zijn: – op de bouwplaats is men weersafhankelijk; – een bouwplaats moet elke keer weer opnieuw worden ingericht; – de opslag en werkruimte is meestal […]

Primaire planning

Bij de uitvoering van het bouwwerk is de bouwprocesbeheersing een van de belangrijkste werkzaamheden van de uitvoerder. Een hulpmiddel hierbij is de planning. Als eerst wordt een algemeen tijdschema gemaakt. Een planning kan met op verschillende manieren uitwerken: – een balkenschema – een netwerkplanning – een blokkennetwerk Blokkennetwerk De meest voorkomende planning is het balkenschema. […]

Werkorganisatie:

De bouwuitvoering start eigenlijk bij de werkvoorbereidingsfase. Deze begint als de aannemer het werk gegund is. Voor de goede organisatie op de bouwplaats moet het werk goed voorbereid worden. Materialen moeten worden ingekocht en op de juiste tijd geleverd worden. Op veel materialen zit een levertijd. Daar moet in de planning rekening mee worden gehouden. […]

Opbouw aanneemsom

Directie kosten Directe kosten zijn kosten die binnen een begroting worden begroot en rechtstreeks aan het werk kunnen worden toegerekend. Indirecte kosten Indirecte kosten zijn kosten die door middel van een opslagpercentage over de directie kosten aan een werk kunnen worden toegerekend. Winst en risico In de aanneemsom zal de aannemer een post Winst en […]

Bouwkosten

De bouwkosten, ook wel kostpris genoemd, worden gevormd door de noodzakelijke offers die de aannemer moet brengen, om deze klant het product te geven waarom hij gevraagd heeft. Deze kostprijs moet ‘begroot’ worden. Begroten is het ramen van de vermodelijke kosten. Het is duidelijk dat deze raming zo dicht mogelijk bij de werkelijke kosten moet […]

Bouwmethoden in de INFRA

Het is voor de aannemer van belang dat hij een project uit kan voeren volgens een bouwmethode die het best past bij het project en de kennis en ervaring van de ┬áaannemer. Hierbij is de aannemer echter wel gebonden aan de manier waarop de constructeur en de opdrachtgever het werk zien. Zo zal de opdrachtgever […]

Bouwmethoden

De bouwactiviteiten kunnen we verdelen in Burgerlijke en Utiliteitsbouw (B&U) en de Grond- Water- en Wegenbouw (INFRA). De B&U-bouw betreft voornamelijk bouwwerken voor wonen, werken en recreatie. De INFRA-bouw betreft voornamelijk bouwwerken voor de infrastructuur zoals wegen, viaducten en waterbouw. Voor de uitvoering van de bouwwerken werkt men met een bepaalde bouwmethode. De keuze voor […]