Relative Content

Bouwen

Rapporten woning door een bouwkundige keurder

Rapporten woning door een bouwkundige keurder Bij een bouwaanvraag voor een verbouwing horen de volgende rapporten c.q. gegevens: Bij verandering van gebruik van de ruimte(n) moet op de tekening of in een bijlage worden aangegeven wat het gebruik van de ruimte(n) gaat worden. Als een garage bijvoorbeeld keuken gaat worden, betekent dit een verandering van […]

Recycling en hergebruik

Materiaalafzetting en hergebruik zijn voor het milieuprofiel van stalen bouwdelen erg belangrijk. Om de effecten van hergebruik en materiaalrecycling te beschrijven wordt wel gebruik gemaakt van de ‘ladder van integraal ketenbeheer’. Hierin zijn de mogelijkheden voor hergebruik van gebouwen, bouwdelen en materiaal schematisch weergegeven. Staalconstructies zijn demonteerbaar en gedemonteerde balken en profielen zijn gelijkwaardig aan […]

Levenscyclusanalyse

Levenscyclusanalyse Terug naar het gedachtenexperiment aan het begin. We verlieten dit experiment op het moment de materiaal- en energiestromen bekend zijn die gedurende dertig jaar zijn opgetreden door de bouw, het gebruik en het afdanken van de woning. Met een lca kan vervolgens de milieubelasting van de ‘wieg tot het graf’ van de woning worden […]

Meten milieubelasting

Meten milieubelasting De stand van de wetenschap is nog niet toereikend om voor afzonderlijke bouwopgaven pasklare duurzame oplossingen te geven. De beste voorhanden manier om inzicht te verkrijgen in de milieubelasting van een bouwproject, is de levenscyclusanalase. Hierbij worden op grond van een programma van eisen diverse alternatieven voor een bouwproject ontwikkeld en vervolgens vergeleken. […]

Civiele constructies

Civiele constructies De belangrijkste uitdaging voor de infrastructuur is het intensievere gebruik van de schaarse ruimte. Nu veroorzaakt het gebuik van infrastructuur nog geluidsoverlast en luchtvervuiling. Technologische innovaties zullen deze milieuoverlast terugdringen. Het is aan de ontwerpers van de gebouwde omgeving om het ruimtebelsag van infrastructuur te beperken. In staal zijn nog geen projecten uitgevoerd […]

Verdiepingbouw

Verdiepingbouw Voor de verdiepingbouw zijn alle uitdagingen die SBR noemt relevant. Met staalskeletbouw is dubbel grondgebruik bijvoorbeeld uitstekend mogelijk. Van het grootste belang is om het energieverbruik in de gebruiksperiode te beperken. De volgende projecten leveren behalve aan ‘intensivering ruimtegebruik’ tevens een positieve bijdrage aan alle items: kantoorgebouw Kennemerplein in Haarlem en het kantoorverzamelgebouw Columbus […]

Hallen

Hallen Het rank geconstrueerde, geprefabriceerde, demontabele en verplaatsbare Crystal Palase is het bewijs dat stalen hallen de uitdagingen ‘langere gebruiksduur’, ‘recyclebare/herbruikbare constructies’ en ‘grondstofzuinige gebouwen’ al in de vorige eeuw aangingen. De hallen die architectenbureau Cepezed heeft ontworpen voor TPG Post borduren daarop voort. Door een gewijzigde bedrijfsvoering ontstaond bij TPG Port een behoefte aan […]

Woongebouwen

Woongebouwen De eerste galerijflat ter wereld, de Bergpolderflat in Rotterdam, kan worden gezien als pionierswerk op het gebied van milieusparend bouwen. Al in 1933 paste architect Willem van Tijen welbewust een lichte, snelle, industriele bouwwijze toe. Bezien in het licht van de uitdagingen voor nieuwbouw scoort de Bergpolderflat in de categorieen ‘langere gebruiksduur’. ‘recyclebare/herbruikbare constructies’ […]

Woningen

Woningen In 1949 werd het Eames House gebouwd door en voor de Amerikaanse architect Charles Eames. In de woning warden enkele principes toegepast die nu worden aanbevolen als middel om materiaal te besparen. Bij het ontwerp was een van de uitgangspunten dat de woning werd samengesteld uit standaardbouwdelen uit catalogi van de toeleverende industrie. De […]

Milieubelasting van de gebouwde omgeving

Milieubelasting van de gebouwde omgeving Om de invloed van bouwen en het gebruik van gebouwen op het milieu voor te stellen, doen we een gedachtenexperiment. De beginsituatie is een polderlandschap. Er wordt een huis gebouwd, dat achtentwintig jaar wordt bewoond. Daarna wordt het gesloopt, bijvoorbeeld omdat de vormgeving uit de mode is of omdat de […]