Bouwmethoden

De bouwactiviteiten kunnen we verdelen in Burgerlijke en Utiliteitsbouw (B&U) en de Grond- Water- en Wegenbouw (INFRA). De B&U-bouw betreft voornamelijk bouwwerken voor wonen, werken en recreatie. De INFRA-bouw betreft voornamelijk bouwwerken voor de infrastructuur zoals wegen, viaducten en waterbouw. Voor de uitvoering van de bouwwerken werkt men met een bepaalde bouwmethode. De keuze voor deze bouwmethode wordt meestal al gemaakt bij het ontwerp. Maar ook in een stadium kan de bouwmethode soms nog aangepast worden. Bij de INFRA maakt men onderscheid in verschillende uitvoeringsmethoden.

Bouwmethoden in de B&U
De B&U-bouw kunnen de onderverdelen in de woningbouw en de utiliteitsbouw. De woningbuw betreft alle bouwwerken die te maken hebben met wonen. Dit kan zowel voor nieuwbouw zijn als voor verbouwingen of onderhoud aan bestaande woningen. De utiliteitsbouw betreft  de bouwwerken die geen woonbestemming hebben. Bijvoorbeeld: kantoren, fabrieken en de agrarische bouw. Voor deze bouwwerken kennen we bepaalde bouwmethoden. Voor een bouwwerk kan een bepaalde bouwmethode worden toegepast, maar er kunnen ook meerdere bouwmethoden in een bouwwerk worden toegepast.

Stapelbouw
De stapelbouw wordt ook wel de traditionele bouw genoemd. Bij stapelbouw worden de dragende constructies uitgevoerd in metselwerk of lijmwerk. Veelal worden hiervoor grotere blokken gebruikt zoals kalkzandsteen- en gasbetonsteen. Voor de vloeren gebruikt men meestal betonvloersystemen zoals PS combinatievloeren, kanaalplaatvloeren en breedplaatvloeren. Bij de stapelbouw worden beperkt prefabonderdelen gebruikt en is er veel arbeid op de bouwplaats.

Gietbouw
Bij gietbouw worden de dragende wanden gestort van beton. Voor de vloeren kan men dan een betonvloersyssteem gebruiken. Ook kan men de wanden en vloeren in een keer storten. Hierbij maakt men dan gebruik van de z.g. tunnelbekisting. De leidingen voor de installaties zoals elektra en afvoerleidingen worden meestal ingestort, zodat met vooraf de exacte plaats hiervan moet bepalen. Bij gietbouw maatk men eerst het skelet. Dit is ook de dragende constructie. De buitenwand met metselwerk of plaatmateriaal met het buitenkozijn worden later aangebracht als bekleding. Deze bouwmethode is alleen geschikt voor grotere series en wordt voornamelijk toegepast in de woningbouw. Bij de uitvoering is vrij zwaar materieel nodig voor het plaatsen van de bekistingsstemen.

Montagebouw
Bij montagebouw werkt men in hoofdzaak met betonnen prefabelementen. De elementen worden in een betonfabriek op maat vervaardigd en op de bouw gemonteerd.
Voor de grootte van de prefabelementen is men afhankelijk van de vervoersmogelijkheden. Voor het in het werk brengen van de betonnen elementen is zwaar materieel nodig.
Bij de montage kennen we de natte en de droge methode. Bij de natte methode worden verbindingen gemaakt door het aanstorten van de verbindingen. Bij de droge methode worden de verbindingen gemaakt door middel van lassen en bouten.

Skeletbouw
Skeletbouw kennen we in staalskelet, betonskelet en houtskeletbouw. Staalskelet wordt in hoofdzaak toegepast in de utiliteitsbouw. De staalconstructie wordt op maat gemaakt bij het constructiebedrijf. De staalconstructie oworden vervolgens geplaatst op betonnen kolommen die voorzien zijn van ankerbouten. Het geheel wordt op de bouw gemonteerd. Voor de vloeren van de verdieping wordt vaak gebruik gemaakt van betonnen kanaalplaatvloeren. De wanden hebben geen dragende functie. De wanden kan met uitvoeren in bijvoorbeeld stapelbouw of systeembouw. Voor de montage is vrij zwaar materieel nodig.

Houtskeletbouw wordt in hoofdzaak voor de woningbouw toegepast. Houtskeletbouw is een snelle droge methode in hoofdzaak uitgevoerd in  houtproducten. De draagconstructie is samengesteld uit houten stijlen, regels, balken en beplating. De beplating geeft naast de afscheiding ook de stabiliteit aan het bouwwerk. Ook de vloeren zijn van houten balken met beplating. Het skelet met binnenspowbladen, binnenwanden en de dakconstructie wordt in de fabriek als grote elementen gemaakt en op de bouw gemonteerd.

Bij de montage is licht maerieel nodig. De arbeidstijd op de bouw is zeer kort, wat grote voordelen oplevert bij slecht weersomstandigheden.

Copyright: Bouwkundige keuring Almere