Bouwbesluit

Verpaatsing en vervorming constructie of constructieonderdeel van een bouwwerk: voorkomen dat de bruikbaarheid van een gebouw vermindert doordat een deel ervan of het gebouw in zijn geheel te veel zakt ten opzichte van het maaiveld, daarom zijn eisen gesteld aan de maximaal toelaatbare zakking van een bouwwerk;

  • telecommunicatiesignalering om telecommunicatiesignalen, zoals radio, televisie en telefoon, te kunnen ontvangen, zijn eisen gesteld aan de aanwezigheid van niet-bedrade buizen.

Hoofdstuk 5 Voorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid

  • thermische isolatie: bedoeld om de beganegrondvloer, de gevels en het dak zo te isoleren, dat warmte niet naar buiten kan weglekken en kou niet naar binnen kan stromen;
  • Iuchtdoorlatendheid: bedoeld om de constructie van de beganegrondvloer, de gevels en het dak zo te dichten, dat door kieren en ventilatieopeningen geen te grote stroom Iucht gaat ontstaan, waardoor te veel koude lucht het gebouw binnenstroomt en vervolgens extra energie nodig is om de binnenlucht op temperatuur te houden.

Hoofdstuk 6 Voorschriften uit het oogpunt van milieu

• Dit hoofdstuk wordt vastgeste!d op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip

 

Bouwkundige keuring Amstelveen