Bestek

Bestek
Een bestek dient met name om de voor het werk noodzakelijke inlichtingen te verschaffen. Het bestaat, naast een nauwkeurige beschrijving van het werk, uit een opsomming van voor het werk geldende administratieve en technische voorwaarden. Maar ook de manier waarop eisen aan kwaliteit en uitvoering in het bestek zijn beschreven is van grote invloed op het eindresultaat van het werk.
Een bestek (en daarbij de als bijlage bij het ‘bestekboek’ behorende tekeningen) behoort antwoord te geven op de volgende vragen:

  • Wat wenst de initiatiefnemer/opdrachtgever gerealiseerd te zien?
  • Welke materialen (soort en kwaliteit) dienen daarvoor te worden toegepast?
  • In welke hoeveelheden komen deze materialen voor in het project?
  • Op welke plaats(en) binnen het te realiseren project dienen de materialen te worden toegepast?
  • Binnen welke termijn moet het project of projectonderdeel opgeleverd zijn?
  • Welke zijn de bij de projectrealisatie behorende voorwaarden (specifieke uitvoeringsbepalingen)?


Het bestek regelt de juridische, technische en economische aspecten bij de totstandkoming van een bouwproject. Een nauwkeurig bestek draagt daarom bij aan het bereiken van de gewenste kwaliteit van de op te leveren staalconstructie.. Het bestek zal ook in andere opzichten (bijvoorbeeld bij de financiƫle eindafrekening van het project of de verlangde garanties) een onontbeerlijk document blijken te zijn. Het bestek mag niet worden beschouwd als een verzameling van los van elkaar staande werkbeschrijvingen. De samenhang tussen de diverse hoofdstukken is daarvoor te groot.
Tenslotte kan de bestekschrijver ook bij de onderhoudsaspecten een beangrijke rol spelen. In samenspraak met de architect/ontwerper en de staalconstructeur geeft de opsteller van een bestek het staalconstructiewerk een beangrijke meerwaarde door te attenderen op onderhoudsgevoelige detailleringen en door onderhoudsarme conserveringsmethoden en conserveringsmiddelen voor te stellen.

Copyright: Bouwkundige keuring Amsterdam